ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Exposystem exhibitions


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΩΝ

Διργάνωση εκθέσων

Η Diavlos Group συνεργάζεται και εκπροσωπεί την Exposystem στην Αλβανία. Η Εxposystem είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία εκθεσιακού marketing, που έχει στηρίξει την εκθεσιακή παρουσία χιλιάδων επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας τις υποδομές εκατοντάδων εκθέσεων και συμβάλλοντας στην επιτυχία σημαντικών εκδηλώσεων σε όλο το φάσμα της επαγγελματικής, κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονομικής, περιφερειακής και πολιτικής δράσης.

περισσότερα